יום רביעי, 14 באוקטובר 2009

חילון פסוקי תנ"ך


בול משמר הגבולבול המשמר האזרחיבול משטרת ישראל


המשמעות המקורית של הפסוק מתייחסת לאל, ואילו כאן "שומר ישראל" מקבל משמעות חילונית שמתייחסת למשטרת ישראל, למשמר הגבול ולמשמר האזרחי.
מעצבי הבולים: אורה ואליהו שורץ. הבולים יצאו לאור בשנת 1977.
התמונות מתפרסמות כאן באדיבות משה רימר וכל הזכויות עליהן שמורות לו
תודה לדובוש שהפנה אותי לתמונות אלה
אגב, כשחיפשתי עוד דוגמאות לחילון המקרא, נדמה היה לי שהמלה "קיבוץ" מקורה ב"קיבוץ גלויות", אך התברר לי שמקורה בביטוי ברסלבי שמורה על התכנסות חסידים לפני קברו של הרבי נחמן. לפיכך השם של מעוז החילוניות שאול ממקור תורני, ויש בידיעה זו, אולי, בכדי להזכיר למחנות המפולגים שכל ישראל חברים.
פרופ' רפאל ניר ורוביק רוזנטל במאמרם "דילמות יסוד של העברית החדשה- מבוא"
מתבססים על מאמר "בין קודש לחול" מאת משה גן, ומביאים שורה של דוגמאות למילים וביטויים שעברו תהליך של חילון:
לכהן (כחבר דירקטוריון)
להקדיש (זמן)
לתרום (לחברה)
להקריב קרבן (ליפול קרבן)
מזבח - על מזבח המולדת
עצרת
לשרת
משכן(מעון רשמי כמו משכן הכנסת ומשכן הנשיא).
תורה (תחום דעת)
סליחה משמשת כיום כמילת נימוס
כפרה (סלנג: כפרה עליך)
אלוהים משמשת כקריאת הפתעה. בסלנג: יש אלוהים. אלוהי- שם תואר שפירושו מעל כולם.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה