יום שבת, 8 ביולי 2017

רעיון הבחירה

קין היה הבן אדם הראשון במלוא מובן המילה. הבן אדם השני במלוא מובן המילה היה אחיו הקטן, הבל. אלוהים העדיף את האח הקטן על פני האח הגדול, ולכן קין רצח את הבל. זה מה שקורה כאשר יש לאלוהים העדפה. אותו דבר קרה אחרי שאלוהים העדיף את עם ישראל על פני העמים האחרים: בני העמים האחרים רצחו את בני ישראל בכל דור ודור, כולל בשואה. את הדבר הזה אי אפשר לתקן, כי מקור רעיון הבחירה בתנ"ך, שהוא הספר הכי נפוץ בעולם, וכבר אי אפשר לאסוף את כל העותקים בשביל למחוק אותו.

=

ראו:
ויקיפדיה- ערך "אתה בחרתנו מכל העמים"
מאיר בר-אילן, רעיון בחירת ישראל בתפילה היהודית, ש' אלמוג ומ' הד (עורכים), רעיון הבחירה בישראל ובעמים, מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, ירושלים תשנ"א, עמ' 145-121