יום ראשון, 14 בינואר 2018

אפנת בראשית- דגם אדם ודגם חווה

יצירה חדשה של סבינה סעד 
(c)
 אפנת בראשית- דגם אדם

אפנת בראשית- דגם חווה