יום רביעי, 30 ביולי 2014

פסוק מקראי בפרויקט המסילה בירושלים

אמנם מסילת הרכבת לירושלים לא עוברת דרך הערבה אבל די בכך שהמילה מסילה מופיעה בפסוק מקראי כדי שאפשר יהיה לבסס עליו את פרויקט המסילה בירושלים.