יום שלישי, 2 באוקטובר 2012

יהודי מברך על ארבעת המינים


ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]
הציור מבוסס על הפסוק:
"ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות תמרים וענף עץ עבות וערבי נחל ושמחתם לפני ה' אלוקיכם שבעת ימים"  [ויקרא כ"ג,מ]
בציור ניתן לראות: יהודי נמצא בתוך סוכתו ומנענע את ארבעת המינים, הנענוע של ארבעת המינים מסמל
 את היות האדם מכבד את דעת חברו גם אם אינו מסכים לדבריו
על השולחן יש סידור - תפילה ונרתיק  לשמירת האתרוג ועליו מגן דוד.