יום רביעי, 21 במרץ 2012

גרפיטי בכתב העברי הקדום

גרפיטי בכתב העברי הקדום- כתב דעץ
הכיתוב: "אהיה אשר אהיה"  (שמות ג, יד) ומתחתיו מגן דוד
ברחוב דוד ילין בירושלים
צילם: זאב ברקן