יום רביעי, 11 בנובמבר 2009

"מופיע לראשונה בתנך" - חיפוש בגוגל

אודות השפעת התנ"ך על חיי היום יום בישראל ניתן ללמוד גם מחיפוש בגוגל אחר הביטוי "מופיע לראשונה בתנך". עשרות התוצאות שמתקבלות הן רק חלק מאלפי המונחים והמושגים שמקורם בתנ"ך. במאמרים אנציקלופדיים וב"דפי בית" מקובל מאד לציין במסגרת הסבר או מבוא לנושא הנדון את מקורו המקראי.

להלן מספר דוגמאות משליפה בגוגל שאותה כל קורא יכול לעשות בכוחות עצמו:

המלה "בטחון" מופיעה לראשונה בתנ"ך בספר מלכים ב, יח, יט.

"ספינה"- בספר יונה א, ה.

"בית-שמש" - בספר יהושע טו, ח

"ברית מילה" - בסיפור אברהם

"אויב" - ב"שירת הים" (שמות טו, ו)

"חשמל" - בספר יחזקאל א, ב.

"מוריה" - בספר בראשית כב, ב.

"בני-ברק"- ביהושע יט, בנחלת דן.

"לנחש ניחוש" - אצל לבן הארמי

"ציון" - בסיפור כיבוש ירושלים על ידי דוד המסופר בשמואל ב.

"חלה"- במצוות הפרשת חלה: בספר במדבר טו, יט

"עזאזל" - בספר ויקרא טז,ח

"נחש הנחושת" - בספר במדבר, פרק כא ח-ט

המושג "יהודי" - במגילת אסתר

הביטוי "בא אל קירבו" - בספר בראשית מא, כא.

"ספחת" מופיעה לראשונה בתנ"ך אבל לא ברור אם במשמעותה של היום.

מחלת הגרב בספר ויקרא כא, כ.

הביטוי לב ים (שמות טו, ה)

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה