יום ראשון, 13 ביוני 2010

כמה מלים עכשוויות שימושיות שמקורן מקראי

שבתם וקימתם הביטה אני מנגינתם (איכה ג סג)
צילום שלי

פסוק

ספר

מלה

יא, ה

במדבר

אבטיח

ג, ו

שיר השירים

אבקה

ב, לו

שמואל א

אגורה

ו, ג

תהילים

אומלל

לז, לה

תהילים

אזרח

לא, א

במדבר

אחוז

כז, ד

משלי

אכזריות

יט, ח

מלכים א

אכילה

י, א

בראשית

אנטישמיות

לד, יב

ישעיהו

אפס

נד,יב

ישעיהו

אקדח

יא, כב

יהושע

ארץ ישראל

נא, כז

ירמיהו

אשכנזים

ז, יד

עמוס

בוקר

ד, כב

בראשית

בית חרושת

לט, ב

בראשית

בית סוהר

ה, יט

שופטים

בצע כסף

כד, ל

יהושע

הר געש

כח, יז

איוב

זכוכית

כח, ב

ישעיהו

זרם

לח, כג

שמות

חושב

לא, ו

דברים

חזק ואמץ

ל, כא

יחזקאל

חיתול

יח, ח

בראשית

חמאה

א, ב

יחזקאל

חשמל

ג, יא

שיר השירים

חתונה

ח, יג

שמואל א

טבח

יג, י

יחזקאל

טעות

קיט, ע

תהילים

טפש

טז, ו

מלכים ב

יהודי

יז, מ

שמואל א

ילקוט

ה, א

שיר השירים

יער

מו, כ

ירמיהו

יפהפיה

מט, יא

בראשית

כביסה

אסתר

כיד המלך

יא, לה

ויקרא

כיריים

מז, ד

ירמיהו

כפתור

כד, נג

בראשית

מגדניה

יא, ג

נחמיה

מדינה

א, יא

דברי הימים ב

מדע

ג, ב

רות

מודעה

טז, יח

מלכים ב

מוסך

א, יא

דניאל

מלצר

י, כב

מלכים ב

מלתחה

לח, ה

איוב

ממד

ג, סג

איכה

מנגינה

ו, ב

שופטים

מנהרה

כ, לז

יחזקאל

מסורת

לז, יב

איוב

מסיבה

כב, ח

דברים

מעקה

א, טו

דברים

משטרה

טז, יח

בראשית

משטרה

ג, ז

דניאל

משרוקית

בראשית

עברית

יג, כ

ישעיהו

ערבי

ג, ז

דניאל

פסנתר

ה, יב

מלכים ב

פרפר

טו, יח

יהושע

צנחנים

ד, יד

שיר השירים

קינמון

ו, יא

שיר השירים

רימון

א, יז

קהלת

רעיון

יט, לב

ויקרא

שיבה

יב, ה

ירמיהו

תחרות

לא ,כ

ירמיהו

תמרור

כח, ד

שמות

תשבץ

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה