יום רביעי, 23 ביוני 2010

מושגים גיאומטריים שמקורם במקרא

מחוגה

צילום שלי

נקודה

"תורי זהב עם נקודות הכסף" (שיר השירים א, יא)

"כל שה נקוד וטלוא" (בראשית ל, לב)

משתמע שהנקודה המקראית היא מוחשית ולא מופשטת.

קו

"נטה קו יתארהו בשרד" (ישעיהו מד, יג)

"קו לקו" (ישעיהו כח, י)

ישר

"ורגליהם רגל ישרה" (יחזקאל א, ז)

זווית

"ומלאו כמזרק כזווית במזבח" (זכריה ט, טו)

שטח

"ושטחום לשמש ולירח" (ירמיה ח, ב)

מדובר על פיזור עצמות תושבי ירושלים ופרישתם לשמש

צלע

"והבאת את הבדים בטבעות על צלעות הארון" (שמות כה יד)

נפח

סיר נפוח (ירמיהו א, יג)

אנך (ניצב)

"ה' ניצב על חומת אנך ובידו אנך" (עמוס ז, ז)

מחוגה

נטה קו...יעשהו במחוגה (ישעיהו מד, יג)

משולש

"החוט המשולש" (קהלת ד יב)

רבוע

"רבוע יהיה המזבח" (שמות כז, א)

מלבן

"וטמנתם במלט במלבן" (ירמיהו מג, ט)

מדובר כנראה במכשיר לעשיית לבנים

עיגול

"ויעש את הים... עגול סביב" (מלכים א ז, כג)

כדור

"כדור אל ארץ רחבת ידיים" (ישעיהו כב, יח)

הוכחה

"הוכח תוכיח את עמיתך" (ויקרא יט, יז)

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה